W ramach projektu pn. „Równe szanse dla wszystkich”  uczniowie klasy VII  realizują program  doradztwa edukacyjno- zawodowego. Cele zajęć kładą nacisk przede wszystkim na samopoznanie uczniów i przygotowanie ich do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Poza wielogodzinnymi zajęciami grupowymi oraz kilkugodzinnymi indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym, uczniowie spotykać się będą z przedstawicielami różnych zawodów. W poniedziałek 19 marca odbyło się pierwsze spotkanie. Gościliśmy pracowników Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, którzy przybliżyli specyfikę służby w Policji. Uczniowie poznali możliwą ścieżkę  edukacyjną, dowiedzieli się kto może ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji i jakie musi spełnić wymagania. Już niebawem kolejny zawód…