Już w poniedziałek o 7.40 zadzwoni pierwszy powakacyjny dzwonek. Pani Dyrektor, w gronie uczniów, Rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych naszej szkoły, oficjalnie rozpocznie nowy rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy na uroczystość!