We wtorek 22 października gościliśmy w naszej szkolnej społeczności Jego Ekscelencję ks. Biskupa Piotra Sawczuka. Obecność tak zacnego gościa wiązała się z wizytacją kanoniczną w parafii rzymskokatolickiej w Dziadkowicach. W spotkaniu uczestniczyli również Ks. Proboszcz  Jan Krasowski, Zastępca Wójta Gminy Siemiatycze pani Teresa Karolczuk, Dyrektor szkoły Ewa Klepacka, Przedstawiciele Rady Rodziców pani Aldona Kutyłowska oraz pani Beata Paterek, Kadra Pedagogiczna, pracownicy niepedagogiczni szkoły oraz uczniowie. Po słowach powitania uczniowie zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym. Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa, po czym udał się na krótkie spotkanie z nauczycielami.

Wizyta Ks. Biskupa była dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem, a słowa skierowane do uczniów, na pewno dostarczyły im zachęty do ożywiania wiary i ciągłej pracy nad sobą.