Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje o materiałach powtórkowych przed egzaminem ósmoklasisty. Testy powtórkowe          (wraz z rozwiązaniami) z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego będą udostępniane codzienne ok. godz 9.00 od poniedziałku do piątku. Materiały można pobierać tutaj.

Więcej informacji w komunikacie Dyrektora CKE