Realizacja programu "Przeszłość ocalić od zapomnienia"

Nasze miejscowości

Do strony głównej | Powrót

Monografie miejscowości

W ramach szkolnego programu "Przeszłość ocalić od zapomnienia" uczniowie kl. IV - VI w roku szk. 2006/2007 wykonywali monografie swoich miejscowości.
Dzieci zostały podzielone na 6 grup - wg miejsca zamieszkania, czyli: Tołwin, Baciki Dalsze, Baciki Średnie, Baciki Bliższe, Romanówka i Kajanka. Każda grupa zbierała materiały o przeszłości swojej wsi, szukała informacji u najstarszych mieszkańców, prowadziła wywiady z ludźmi różnych zawodów - z sołtysem, kowalem, rolnikiem, właścicielem stadniny koni, nauczycielem, itd. Uczniowie poznawali folklor, tradycje, zwyczaje, kulturę i gwarę swojego regionu. W czasie wędrówki po okolicy mogli podziwiać piękno świata przyrody, osobliwości otaczającego krajobrazu i wiele innych zjawisk. Wszystkie ciekawe rzeczy starali się opisać i uchwycić na fotografiach. Dzieci pracowały samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela w ramach zajęć koła polonistycznego. Podsumowaniem interesującej i twórczej pracy badawczej uczniów są monografie lub zarysy monograficzne o poszczególnych miejscowościach. Uczniowie swoje projekty wykonywali w okresie: III - VI 2007. Konkurs został rozstrzygnięty dnia 18. 06. 2007. Komisja w składzie: Mirosława Marczuk, Eugeniusz Dul, Eliasz Marczuk wyłoniła najlepsze prace.

Oto wyniki:
I miejsce - za wykonanie monografii wsi Tołwin otrzymali uczniowie: Katarzyna Orzepowska. Izabela Orzepowska, Arkadiusz Woś, Daniel Zaręba, Daniel Twarowski, Paweł Kosiński, Weronik Tołwińska, Grzegorz Tołwiński.
II miejsce - za wykonanie monografii wsi Baciki Bliższe otrzymali: Angelika Panasiuk, Piotr Gładysz, Barbara Rodzianko, Mirosław Artemczuk.
III miejsce - za wykonanie monografii wsi Baciki Średnie uzyskali uczniowie: Patrycja Brzezińska, Patrycja Błaszczuk, Mateusz Izdebski, Kamil Świetliński, Michał Andrzejczuk, Dawid Szymaniuk.
Wyróżnienia:
Praca o wsi Kajanka - otrzymali ucz. Weronika Gierc, Ewelina Wróbel, Magdalena Nowicka, Wioleta Kapelko, Renata Sidun, Damian Błaszczuk.
Praca o wsi Romanówka - otrzymali: Mateusz Jaszczołt, Marek Gredel.
Praca o wsi Baciki Dalsze - Edyta Iwaniuk, Jakub Oksieńciuk.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe nagrody - książki, mazaki, długopisy. Praca badawcza, etnograficzna i artystyczna cieszyła się wśród dzieci i dorosłych dużym zainteresowaniem i uznaniem. Dzięki wsparciu oraz współpracy z rodzicami, mieszkańcami wsi powstały piękne monografie, które posłużą nie tylko jako pamiątkowe albumy, lecz jako ważne źródła informacji o historii i teraźniejszości najbliższej okolicy, o tradycjach i kulturze wsi. Trzeba bowiem pielęgnować dziedzictwo kulturowe, bo to nasz wspólny obowiązek.


Do strony głównej | Powrót