Realizacja programu "Przeszłość ocalić od zapomnienia"

Konkursy

Do strony głównej | Powrót


Konkurs literacki: "Moja mała Ojczyzna"

W ramach szkolnego programu pod hasłem "Przeszłość ocalić od zapomnienia" w SP w Tołwinie w miesiącu maj / czerwiec 2007 odbył się konkurs literacki: "Moja mała Ojczyzna".

Uczestnicy: uczniowie klas 4 - 6.

Forma pracy: wiersz lub cykl wierszy, opowiadanie, reportaż, opis. Prace pisane komputerowo na formacie A - 4.
Cele konkursu: uwrażliwienie na piękno, folklor najbliższej okolicy, promowanie swojego regionu, eksponowanie pięknych zakątków okolicy, rozbudzenie poczucia tożsamości ze swoją małą Ojczyzną, wdrożenie do pracy artystycznej, rozwijanie zainteresowań literackich.
Konkurs został rozstrzygnięty dnia 13. 06. 2007.

Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce - Angelika Panasiuk kl. VI
Drugie miejsce - Patrycja Brzezińska kl. VI
Trzecie miejsce - Wioleta Kapelko kl. V

Wyróżnienia:
Weronika Tołwińska kl. V
Jakub Oksieńciuk kl. IV
Edyta Iwaniuk kl. IV
Patrycja Błaszczuk kl. V
Mateusz Jaszczołt kl. IV
Magdalena Nowicka kl. IV
Damian Błaszczuk kl. IV
Weronika Gierc kl. VI

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek, zakładek i słodyczy. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono słodycze.
Przygotowanie konkursu - Mirosława Marczuk i nauczyciel informatyki Eliasz Marczuk.
Prace uczniów zostały zaprezentowane i ujęte w monografiach o swoich miejscowościach, które dzieci wykonywały w ramach konkursu.
Ponadto twórczość literacka uczniów w roku szkolnym 2007/2008 zostanie przedstawiona w postaci prezentacji na wystawce i gazetce szkolnej.


Konkurs "Sztuka sakralna w moim regionie"

W ramach szkolnego programu "Przeszłość ocalić od zapomnienia" w SP w Tołwinie odbył się konkurs fotograficzno - plastyczny pod hasłem: "Sztuka sakralna w moim regionie".

Uczestnicy: uczniowie klas IV -VI.
Opiekun: nauczyciel języka polskiego na zajęciach koła polonistycznego.
Czas realizacji: X - XII 2007.
Termin podsumowania konkursu: 2. 01. 2008.

Cele konkursu:
- Popularyzowanie idei: "Ocalić od zapomnienia".
- Poznanie i utrwalenie piękna oraz uroku sztuki sakralnej, w tym świątyń, kapliczek, cmentarzy, przydrożnych krzyży.
- Wzbogacenie wiedzy o historii i tradycjach swojego regionu.
- Rozbudzenie wrażliwości estetycznej na piękno "małej ojczyzny".
- Kształtowanie umiejętności artystycznego spojrzenia uczniów na otaczający nas świat.

Konkurs umożliwił rozwinięcie wśród uczniów pasji fotografowania lub plastycznego uchwycenia piękna, niepowtarzalnej formy, kształtu kościoła, kapliczki, cerkwi czy krzyża. Pejzaż wsi, miasteczka zawsze zachwyca niezwykłymi pod względem stylu świątyniami lub przydrożnymi krzyżami. Warto to ocalić od zapomnienia.

W konkursie udział wzięło 10 uczniów.

Jury w składzie:

  1. Renata Gierasimiuk nauczyciel plastyki
  2. Eliasz Marczuk nauczyciel techniki i informatyki
  3. Mirosława Marczuk nauczyciel j. polskiego

4. Ks. Andrzej Stremkowski nauczyciel religii

nagrodziło prace następujących uczniów:

  1. miejsce - Magdalena Kowalczuk kl. IV
  2. miejsce - Izabela Orzepowska kl. V
  3. miejsce - Wioleta Kapelko kl. VI

Pamiątkowe upominki wręczono uczniom na apelu szkolnym.
Prace konkursowe wzbogaciły pracownię humanistyczną.

Opracowała: Mirosława Marczuk


Od wielu lat uczniowie aktywnie uczestniczą w przeglądach kolęd i jasełek organizowanych w szkole, na szczeblu gminy i powiatu. Mali kolędnicy z gwiazdą odwiedzają mieszkańców okolicznych wsi. Występy dzieci przyjmowane są z wielką radością. Jest to przykład kultywowania lokalnych tradycji kolędowania. Uczniowie prezentowali przedstawienia na motywach baśni, bajek lub innych utworów, występując gościnnie w ZOL w Bacikach Średnich, PDOP w Siemiatyczach i u Sióstr Karmelitanek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Przy tej okazji dzieci pokazały bogatą kolekcję eksponatów - dawniejszych przedmiotów codziennego użytku (np. kołowrotek, maselnica, gliniane naczynia) będących obecnie ozdobą pracowni humanistycznej - świadczących o historii, kulturze i tradycjach naszego regionu.


Uczniowie SP w Tołwinie pielęgnują tradycje rękodzieła ludowego - corocznie uczestniczą w konkursach ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych organizowanych przez SOK. Tradycyjnie wykonują świąteczne ozdoby, np. stroiki, palmy, serwety, szopki, pisanki, pająki i inne. Prace zachwycają pomysłowością i formą wykonania. Często są wyróżniane. W szkole organizowane są wystawki prac uczniowskich. Istnieje w pracowni humanistycznej stała ekspozycja pod hasłem "Nasze tradycje". Na lekcjach techniki uczniowie poznają podstawowe ściegi hafciarskie i wykonują prace próbując naśladować elementy tradycyjnych haftów regionalnych.


Do strony głównej | Powrót