images

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Opiekun: mgr Martyna Łobodzińska

Przewodnicząca: Agnieszka Pytel

Zastępca: Amelia Kapelko

Skarbnik: Gabriela Jaszczołt

 

 1. Sekcja dekoracyjna: Jaszczołt Gabriela, Sylwia Mantur, Sandra Smogorzewska, Julia Tichoniuk
 2. Sekcja konkursowa: Turczuk Bartosz, Szyszko Sebastian, Mickiewicz Jakub, Grzybowski Maciej, Świetlińska Wiktoria
 3. Sekcja rozrywkowa: Mickiewicz Bartłomiej, Turczuk Bartosz, Szyszko Sebastian, Mickiewicz Jakub
 4. Sekcja porządkowa: Mickiewicz Bartłomiej, Turczuk Bartosz, Szyszko Sebastian, Mickiewicz Jakub
 5. Sekcja charytatywna: Agnieszka Pytel, Amelia Kapelko, Jaszczołt Gabriela, Sylwia Mantur

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.

Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w trakcie roku szkolnego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy tak, by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i dydaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:

 • znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków;
 • kształtowanie pozytywnych wzorów zachowań oraz właściwych postaw społecznych;
 • dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;
 • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania, na terenie szkoły i poza szkołą;
 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów po przez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;
 • rozwój zainteresowań, wyzwalanie pomysłowości i kreatywności;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania rzecz innych;
 • tworzenie silnej więzi między uczniami w szkole i klasie;
 • podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
 • włączenie rodziców w sprawy szkoły;
 • propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz rozwijanie świadomości uczniów na temat zdrowego stylu życia.

Plan ten zakłada również stałą współpracę z:

 • dyrekcją szkoły
 • wychowawcami klas
 • pracownikami obsługi i administracji
 • innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole
 • rodzicami,

a także uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

Zadania do realizacji:

Wrzesień

 1. Wyłonienie przedstawicieli Rady Samorządu.
 2. Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017- udział uczniów w poczcie flagowym.
 3. Wybór opiekuna Samorządu;
 4. Wybory na przewodniczącego, zastępcę, skarbnika;
 5. Ustalenie przydziału członków rady samorządu do poszczególnych sekcji;
 6. Zaplanowanie pracy Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny, opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego, wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli Samorządu do Planu Pracy, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 7. Założenie „Banku pomysłów” do którego uczniowie będą mogli wrzucać listy ze swoimi pomysłami, prośbami, problemami, pytaniami.
 8. Udział w akcji „Pomóż i Ty”- przeprowadzenie akcji informacyjnej, sprzedaży cegiełek oraz liczenia pieniędzy.
 9. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Październik

 1. Obchody Światowego Dnia Uśmiechu (7 październik) – przygotowanie galerii zdjęć uczniów oraz głosowanie na najpiękniejszy uśmiech roku 2016/2017.
 2. Zorganizowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej: prowadzenie lekcji przez uczniów, udział pocztu flagowego w uroczystości szkolnej, uroczysty apel, przygotowanie i wręczenie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły, udział uczniów w akademii szkolnej.
 3. Udział w uroczystości Ślubowania klasy I- przemówienie przewodniczącego Samorządu skierowane do uczniów klasy I
 4. Udział w akcji „Góra Grosza” (zbiórka monet groszowych od 1 gr. do 50 gr.)- przeprowadzenie akcji informacyjnej, zbiórki pieniędzy oraz liczenia pieniędzy.
 5. Udział w zawodach sportowych w biegach pt. „Jesień w lesie i na polu”.
 6. Halloween –lekcje tematyczne w klasach.

Listopad

 1. Akcja „Znicz” – zbiórka zniczy i wyjazd na cmentarz do Siemiatycz.
 2. Narodowe Święto Niepodległości– udział pocztu flagowego, udział uczniów w akademii szkolnej, konkurs pieśni patriotycznej.
 3. Andrzejki -zorganizowanie dnia wróżb i przepowiedni, przygotowanie gazetki, dyskoteka szkolna.

Grudzień

 1. Pomoc w zorganizowaniu akcji charytatywnej pod hasłem „I Ty możesz pomóc”: zbiórka zabawek, gier, książeczek, produktów spożywczych dla potrzebujących uczniów.
 2. Mikołajki- spotkania mikołajkowe w salach, wizyta św. Mikołaja w klasach, dostarczenie zebranych rzeczy ubogim i potrzebującym uczniom.
 3. Rozprowadzanie kart świątecznych.
 4. Pomoc w organizacji spotkania opłatkowego- prowadzenie konkursu kolęd, udział uczniów w przedstawieniu, przygotowanie kart z życzeniami.
 5. Wigilia- wręczenie kartek i składanie życzeń pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

Styczeń

 1. Wspólne kolędowanie.
 2. Dzień Babci i Dziadka- włączenie się w przygotowanie uroczystości, pomoc młodszym klasom.
 3. Pomoc w organizacji Choinki Noworocznej, przygotowanie plakatu zachęcającego do udziału w balu przebierańców.
 4. Podsumowanie pracy SU w pierwszym semestrze -uaktualnienie gazetki pt. „Nasze sukcesy”.
 5. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu na zakończenie pierwszego semestru. Uaktualnienie gazetki „Nasze osiągnięcia”.

Luty

 1. Walentynki – ubieramy się na czerwono, prowadzenie Poczty Walentynkowej, konkurs na wiersz, przygotowanie gazetki, dyskoteka walentynkowa.

Marzec

 1. Dzień Kobiet – przygotowanie gazetki okolicznościowej, apel z okazji Dnia Kobiet złożenie życzeń dla pań nauczycielek i personelu szkoły, wybór najsympatyczniejszej dziewczynki i najsympatyczniejszego chłopca w szkole.
 2. Święto Wiosny (21 marzec) – Dzień Sportu Szkolnego, pomoc w zorganizowaniu.

Kwiecień

 1. Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.
 2. Akcja rozprowadzania kart wielkanocnych.
 3. Wielkanoc- przygotowanie gazetki świątecznej, konkurs na palmę wielkanocną, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i uczniów.

Maj

 1. Uczczenie Święta Konstytucji 3-go Maja. Współorganizacja i udział pocztu flagowego w akademii szkolnej, wykonanie gazetki ściennej.
 2. Dzień Unii Europejskiej (Dzień Języków Obcych)- przygotowanie akademii i konkurencji.
 3. Dzień Matki- przygotowanie i wręczenie życzeń.
 4. Udział w turnieju gminnym „Sport i zabawa to świetna sprawa”.

Czerwiec

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka– włączenie się w przygotowanie Dnia Matki i Dnia Ojca w postaci festynu „Mama, tata i ja”.
 2. Wycieczka szkolna klas IV-VI.
 3. Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016/2017 -opracowanie gazetki pt. „Nasze sukcesy”. Stanowi ona podsumowanie pracy i osiągnięć uczniów.
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2016/2017.
 5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy VI.

Cały Rok

 1. Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
 2. Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 3. Prowadzenie i uaktualnianie gazetek ściennych Samorządu Uczniowskiego.
 4. Udział w akcjach charytatywnych.
 5. Patronowanie uroczystościom szkolnym.
 6. Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek.
 7. Dyżury uczniów na korytarzach w trakcie przerw.
 8. Udział w zabawie kolor miesiąca.
 9. Bank pomysłów.

 1,441 total views,  1 views today