W miniony weekend odbyły się pierwsze warsztatowe spotkania dla nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Po co „Warsztaty Efektywnej Nauki” nauczycielom? Odpowiedź znajdujemy w podręczniku, który otrzymali nauczyciele: ” Po to, po co i uczniom. Aby ich praca edukacyjna również przyniosła radość…nauczania z efektem „ach”. Efekt „Ach” nie jest tym samym, co wysoka średnia ocen w klasie, wysokie wyniki egzaminu, pochwała dyrektora i uznanie rodziców. To radość płynąca z poczucia własnej skuteczności: potrafię tak uczyć, że uczeń sam potrafi się nauczyć.” Warsztaty są więc ważnym krokiem do nauczania efektywnego oraz kształtowania w uczniach umiejętności uczenia się z sukcesem. Przed nami- nauczycielami kolejne wielogodzinne warsztaty. Co później? My będziemy przewodnikami dla uczniów podczas ich drogi, czyli Wędrówki  Mistrza EN. Ale o tym napiszemy nieco później…