Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. uczniowie i nauczyciele ze Szkół Podstawowych w Tołwinie, Szerszeniach i Czartajewie biorą udział w projekcie pn. „Równe szanse dla wszystkich” . Projektem w naszej szkole objętych będzie 62 uczniów i 6 nauczycieli.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja, PODDZIAŁANIA: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

    W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających kreatywność, innowacyjność oraz pracę w grupie. Do dyspozycji uczniów pozostają następujące zajęcia: 
    – czy umiem się uczyć – Innowacyjnie znaczy kompetencyjnie;
    – doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów kl. VI;
    – arteterapia – zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i pracę w grupie;
    – zajęcia recytatorsko – artystyczne dla klas IV-VI – zajęcia rozwijające kompetencje przekrojowe: przedsiębiorczość  – kreatywność oraz kompetencje społeczno – emocjonalne;
    – moja przygoda z teatrem – zajęcia rozwijające kompetencje przekrojowe: innowacyjność, kreatywność oraz pracę zespołową.

    Mając na względzie rozwój kompetencji językowych oraz matematycznych, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kompetencji poprzez udział w następujących zajęciach:
    – język angielski przez zabawę – kl. I-IV;
    – koło językowe dla klasy IV-V;
    – język angielski – kl. VII;
    – e – matematyka – zajęcia rozwijające – kl. IV-V; 
    – matematyka dla dzieci z trudnościami – kl. IV-V;
    – matematyka i przyroda – kl. VII.

    W ramach projektu sala informatyczna zostanie wyposażone w sprzęt TIK (m.in. przenośne komputery). Uczniowie w wyposażonej sali będą realizować następujące zajęcia: 
    – KOMPUTER? TAK, ALE Z GŁOWĄ – zajęcia komputerowe dla kl. I-IV;
    – Z KOMPUTEREM NA TY – zajęcia komputerowe dla kl. IV-VI.

     Realizacja zajęć projektowych będzie możliwa dzięki pomocom dydaktycznym i zestawom edukacyjnym. zakupionym w ramach projektu.

    Wszystkie zajęcia mają na celu rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, oswojenie z naukami ścisłymi, samodzielne rozwiązywanie problemów, obycie w pracy zespołowej oraz rozwijanie umiejętności. Uczniowie realizując zajęcia projektowe będą uczestniczyć również w wycieczkach edukacyjnych i konkursach z nagrodami. 

    Projektem są objęci również nauczyciele, którzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w poniższych szkoleniach:

  1.   a) Czy umiem się uczyć? – Innowacyjnie znaczy kompetencyjnie;
      b) Jak pracować z uczniem zdolnym;
        c) Jak pracować z uczniem słabowidzącym;
        d) Agresja wśród dzieci i młodzieży;
        e) Warsztaty socjoterapeutyczne pn. Uczeń młodszy w szkole.