W dniu 30 maja odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia doradztwa edukacyjno- zawodowego realizowanego w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Każdy z uczestników projektu otrzymał indywidualny plan edukacyjno- zawodowy, zawierający m.in. diagnozę potencjału ucznia, nakreślone cele edukacyjno- zawodowe, plan działania oraz rekomendacje doradcy zawodowego.
Wręczone zostały również nagrody za najlepsze prace na temat wymarzonego zawodu. Najwyżej oceniona została praca Gabrysi Jaszczołt. Kolejne miejsca zajęły Amelia Kapelko i Sylwia Mantur. ?
Jesteśmy przekonani, że spotkania z doradcą zawodowym zaowocują w niedalekiej przyszłości, kiedy uczniowie staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.