Od 25 maja, po uwzględnieniu uwag i sugestii Rodziców, Dyrektor Szkoły podjęła decyzję o organizacji zajęć opiekuńczych dla klas I, II i III, codziennie od godz. 8.00 do 12.00. Jednak ze względu na niewielkie zainteresowanie, dowóz dzieci Rodzice organizują we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, iż do 7 czerwca 2020 r. w naszej szkole będziemy nadal prowadzić nauczanie zdalne.

Od 25 maja przeprowadzane będą również konsultacje uczniów klasy ósmej  z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem. Dowóz uczniów należy zorganizować we własnym zakresie.

poniedziałek:

godz. 8.00-10.00 język angielski,

godz. 10.15 – 12.15 język polski;

wtorek:

 godz. 8.00-10.00 matematyka,

godz. 10.15 – 12.15 język polski;

środa:

godz. 8.00-10.00 matematyka,

godz. 10.15 – 12.15 język angielski;

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj :  Szanowni-Państwo