W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. i oznaczają kontynuację realizacji nowych treści programowych oraz oceniania uczniów. Do dnia 25 marca prosimy korzystać z materiałów, które zostały przekazane bezpośrednio uczniom  przez nauczycieli lub zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Strefa ucznia”.