Zgodnie z rozporządzeniem MEN wznowienie zajęć edukacyjnych w formie kształcenia na odległość, nastąpi w dniu 25 marca. Od środy udostępniane będą nowe materiały edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i dla wszystkich etapów edukacyjnych, zgodnie ze zmodyfikowanym planem zajęć. 

 478 total views,  1 views today