Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy siemiatyccy policjanci spotkali się z uczniami naszej szkoły  w ramach kampanii MSWiA „kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”, przebiegającej pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki z uczniami klas V-VII na temat niewłaściwych, agresywnych zachowań oraz ich skutków prawnych. Spotkanie było jednocześnie realizacją działań ujętych w szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym. 

Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.siemiatycze.policja.gov.pl/p12/aktualnosci/47600,Razem-przeciwko-przemocy-i-agresji-w-szkolach.html