W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole będzie realizowany projekt pn. „Poprawa kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie”. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z: matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych i wyrównawczych, wyjazd uczniów do Centrum Nauki Kopernik oraz  stypendia za wysokie wyniki w nauce  z matematyki, informatyki, przyrody. Dofinansowanie w wysokości ok. 117,8 tys. zł (85%) na realizację projektu zostało przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego dla Gminy Siemiatycze w zakresie oświaty, w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD „Tygiel Doliny Bugu”.