W bieżącym roku szkolnym zachęcamy Rodziców do współpracy z nauczycielami naszej szkoły w ramach indywidualnych konsultacji pedagogicznych. Konsultacje pedagogiczne jako kontakty indywidualne są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów podczas wywiadówek. Liczymy na to, że będzie to czas w którym nauczyciele i rodzice mogą poddać refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, warunki jego życia w domu. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym uczniem i w unikaniu błędów, na jakie narażeni są w swej pracy nauczyciele i rodzice.  

Terminy dyżurów nauczycieli podamy niebawem. Więcej informacji, w temacie dyżurów, przekazanych zostanie podczas wywiadówki.

Zachęcamy i zapraszamy Rodziców do kontaktów w ramach zaproponowanej formy współpracy.