Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Na przełomie kwietnia i maja 2014 roku nasza szkoła została poddana ewaluacji  zewnętrznej. Miała ona na celu umożliwienie zgromadzenia kompleksowych  informacji na temat jakości pracy szkoły i funkcjonowania systemu  edukacyjnego.  

 Wizytatorzy ocenili naszą placówkę wysoko. Jest to wspólny sukces Dyrekcji,  Grona Pedagogicznego, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów i rodziców.

Szczegółowy raport umieszczony jest na platformie internetowej www.npseo.pl,  w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”.  

 Zachęcamy do analizy raportu.

 2,344 total views,  2 views today