Od 1 czerwca (poniedziałku) będą się odbywać  konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV – VIII naszej szkoły. Uczniowie zgłaszają chęć przyjścia na konsultacje nauczycielowi  uczącemu danego przedmiotu. Na tej podstawie zostanie ustalony harmonogram spotkań. O terminach  konsultacji  poinformują  nauczyciele. Przyjazd do szkoły we własnym zakresie.