To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek będzie można składać już od 1 lipca drogą internetową przez stronę Ministerstwa Rodziny https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online oraz przez bankowość elektroniczną większości  banków. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.