Informujemy Rodziców o zmianie godziny wydawania obiadu. W bieżącym roku szkolnym ciepły posiłek uczniowie będą mogli zjeść o godz. 11.10, czyli o godzinę później niż w latach ubiegłych. 

Wszystkim korzystającym z obiadów życzymy smacznych posiłków!