PRZYJACIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Tołwinie 

Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nasza szkoła może liczyć na pomoc LUDZI DOBREJ WOLI, firmy i osoby prywatne. 

To miejsce przeznaczone jest na gorące podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie wspomogli naszą szkołę. Okazana w ten sposób hojność i dobroć jest dla nas dowodem, że zawsze możemy liczyć na Państwa pomoc i że nigdy nie pozostajemy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Siemiatycze, Pana Edwarda Krasowskiego i  zastępcy wójta Pani Teresy Karolczuk, za wspieranie szkoły we wszystkich działaniach, troskę o uczniów, pomoc  w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej placówki. 

DZIĘKUJEMY:

  • Wszystkim Rodzicom  za wspieranie nas.
  • Radzie Rodziców, na czele z Panią Przewodniczącą Beatą Paterek oraz Paniami: Panią Aldoną Kutyłowską,  Panią Magdaleną  Romaniuk, Panią Anetą  Krzyszton, Panią  Joanną Turczuk, Panią Anną Obniską, Panią Ewą Grzybowską, Panią Bożeną Kapelko, Pani ą Anetą Olszewską-Mickiewicz, Panią Grażyną Tołwińską,
  • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
  • Panu Andrzejowi Mędryckiemu oraz Sołectwu Baciki  Średnie,
  • Panu Aleksandrowi Jakowiuk i firmie „Compensa”,
  • Panu Marcinowi Usakiewiczowi,
  • Panu Aleksandrowi Rożuk i firmie „Polser” Siemiatycze,  
  • Panu Andrzejowi Nowaczuk,
  • Nadleśnictwu Nurzec, Komendzie Policji  w Siemiatyczach, Komendzie Straży Pożarnej w Siemiatyczach.