3 maja obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne Konstytucja była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze. Ustalała jednocześnie podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Autorami projektu konstytucji byli między innymi Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto. Próby przeprowadzenia reform zawartych w ustawie rządowej zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez Konfederację Targowicką oraz wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem przypominającym o walce o niepodległość. Później do Ustawy odwoływali się też twórcy konstytucji polskich w XX wieku. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne zastąpiły je obchodami święta 1 Maja. Od kwietnia 1990 roku, święto 3 Maja jest świętem narodowym.

Konstytucja 3 maja – historia prosto z Zamku

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 1791 roku” | Animacja

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk