Dzień Edukacji Narodowej, to jeden z bardziej lubianych przez uczniów dni szkolnych. W tym dniu, już tradycyjnie, nie ma typowych lekcji, nie ma sprawdzianów, kartkówek czy odpytywania. Są za to: uroczysta akademia oraz lekcje, w czasie których uczniowie najstarszych klas, stają za biurkiem jako nauczyciele.  Siódmo- i ósmoklasiści bardzo poważnie podchodzą do nowej roli, przygotowując się do prowadzenia przydzielonych im zajęć edukacyjnych. I świetnie sobie z tym poradzili. Uroczystą akademię rozpoczęła Pani dyrektor Ewa Klepacka, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej uczniowie przedstawili życie szkolne w krzywym zwierciadle, a śpiewem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki. Tego dnia, świętowali z nami również emerytowani nauczyciele naszej szkoły: Stanisław Olędzki, Wiesława Tołwińska, Wiesława Wasilewska, Zofia Kryńska.